Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

Ανακαλύψεις και εξερευνήσεις των Ευρωπαίων κατά το 15ο αιώνα.

Οι παρακάτω παρουσιάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα μαθήματα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας καθώς και στην Ευέλικτη ζώνη.
(Ανοίξτε το εικονίδιο και μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον υπολογιστή σας)

Η Ευρώπη κατά το 15ο αιώνα


Τα κίνητρα των Ανακαλύψεων


Πώς ταξίδευαν πριν από το 15ο αι.


Πώς έβρισκαν τις γεωγραφικές συντεταγμένες


Εφευρέσεις που βοήθησαν τις Ανακαλύψεις


Η ζωή των ναυτικών


Μεγάλοι εξερευνητές του 15ου και 16ου αιώνα


Συνέπειες των Ανακαλύψεων-Ένας καινούργιος κόσμος


Συνέπειες των Ανακαλύψεων-Τα νέα προϊόντα

1 σχόλιο: