Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Εξερευνησεις και Ανακαλύψεις κατά το 15ο αιώνα.

Οι παρακάτω παρουσιάσεις περιέχουν στοιχεία και εικόνες  για την Ευρώπη κατά το 15ο αιώνα καθώς και τα κίνητρα των Ανακαλύψεων και των Εξερευνήσεων των Ευρωπαίων. 1,Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 15ο  ΑΙΩΝΑ.ppt
View more presentations or Upload your own.Παρακάτω παρουσιάζονται οι μεγαλύτεροι εξερευνητές του 15ου αιώνα καθώς και τα αποτελέσματα των Εξερευνήσεων και Ανακαλύψεων που πραγματοποιήθηκαν.Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Καλή σχολική χρονιά!

Σεπτέμβρης... Ανοίγουν τα σχολεία! Από παιδί ακόμα, το Σεπτέμβρη υπολόγιζα ως αρχή του έτους! Τότε πραγματοποιούνταν  τα σπουδαία και καινούργια για μένα...Καινούργια τάξη, αλλαγή δασκάλου (ποτέ δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα καινούργιο δάσκαλο για την πρόκληση του αγνώστου ή τη σιγουριά του παλιού), καινούργια βιβλία και τετράδια!
 "Λοιπόν παιδιά σημειώστε, ένα τετράδιο Αντιγραφής..."  Ήταν το πρώτο κείμενο που έγραφα στην καινούργια τάξη, άρα αυτή ήταν  η αρχή της χρονιάς! Πολύ αργότερα, ως δασκάλα, διάβασα για την αρχή της ινδικτιώνος...Καλή σχολική χρονιά, καλοί μου συνάδελφοι κι αγαπημένοι μου μαθητές! Καλή χρονιά σε όλους!

Μοιράζομαι μαζί σας εικόνες από τις σελίδες των τετραδίων μου του Δημοτικού!
Τραγούδια από το μάθημα της Ωδικής Β΄Δημοτικού
Τετράδιο Προόδου της ΣΤ΄Τάξης (Αχ, αυτές οι άτονες λέξεις!)